Κατηγορίες Κατηγορίες

Επιτραπέζια

Τα επιτραπέζια παιχνίδια πάντα είναι τα πρώτα σε προτίμηση για δώρο! Είναι μια δημιουργική απασχόληση για το παιδί και όλη την οικογένεια! Βοηθάει το παιδί να αναπτύξει τις δεξιότητες του με παιχνίδια μνήμης, με επιτραπέζια με το bowling και τους στοιβαζόμενους κύβους. Οι στιβαζόμενοι κύβοι είναι από τα παιχνίδια που πολλοί γονείς προτιμούν για τα παιδιά από μικρές ηλικίες γιατί μπορούν να απασχολήσουν δημιουργικά και εκπαιδευτικά το παιδί.